Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

1. Beställning via vår e-handel:
Ni betalar er order vid beställningstillfället i vår kassa online. Vi använder Klarna CheckOut som betalningsleverantör. Det gör att ni kan välja att betala er order med konto-/kreditkort, delbetalning/avbetalning, faktura i efterskott eller internetbank direkt. Vid beställningar via Internet får ni en skriftlig bekräftelse via e-post. Vid eventuella oklarheter förbehåller DoSmart AB sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. De priser som visas på DoSmart AB gäller endast vid beställning via Internet.

2. Kundregister:
Vid beställning fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas.DoSmart AB garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och kommer inte att lämnas ut eller säljas på något sätt. Vi följer PUL och GDPR.

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla fullt ut från den 25 maj 2018. Den ersätter då Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.

I Sverige ersätter dataskyddsförordningen den äldre Personuppgiftslagen (PUL), som reglerade behandling men inte arkivering av personuppgifter.

3. Priser:
Samtliga priser är angivna i svenska kronor. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avisering. Vi förbehåller oss rätten att makulera en kvitterad order vid uppenbart fel i prissättning för varan pga. felskrivning.

4. Leverans och frakt:
Leverans sker vanligtvis inom 2-5 dagar och med DHL. När du beställer en el-scooter levereras den vanligtvis hem till villatomten eller porten där du bor (inbärning/ avemballering ingår inte). Mindre varor såsom tillbehör eller reservdelar levereras vanligtvis till ditt lokala DHL ombud. Om varan är för stor eller för tung för att lämnas hos ombud kan den istället komma att köras ut till dig av DHL eller behöva avhämtas på DHLs terminal. Skulle leveranstid uppstå på beställda varor, meddelas Ni detta via e-post eller telefon.

Frakt för scooter inom Sverige kostar 1250 kr, vid mindre beställningar tillkommer fraktkostnad från 99 kr och uppåt, beroende på produktens storlek och tyngd.

Vid felaktigt angivna adressuppgifter eller omdirigering av försändelse tillkommer kostnad om minst 250 kronor.

5. Betalning:
Betalning kan ske på flera olika sätt. Framför allt är det Klarna Checkout.

Snabbkassa Klarna Checkout, privatperson:
– Handla snabbt och säkert som privatperson med Klarna Checkout.
– Inga avgifter tillkommer.
– Betala mot faktura, kortbetalning eller direktbetalning via din internetbank.

Kontroll görs av kreditvärdighet och folkbokföringsadress, en sk enkel kreditupplysning som inte registreras i något register. Det kan dock hända att du får en bekräftelse på att kollen gjorts hemskickad till dig. Hela faktureringsrutinen sköts av Klarna AB. Vi överlåter vår fordran till Klarna i sin helhet. Vill du veta mer om Klarna och deras villkor! KLARNA VILKOR

Det går bra att ringa Klarna på 08-120 120 10.

Bankgiro:
Det går bra också  med betalning på DOSMART BANKGIRO 5320-6371

Fakturavillkor:
Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad. Vid fakturaköp kan kreditinformation komma att inhämtas.

Återbetalning:
I händelse av att återbetalning ska ske skall medel vara kund tillhanda inom 14 dagar från det att vi mottagit retur.

6. Öppet köp – Retur, bytesrätt:
Vi erbjuder öppet köp i 14 dagar från mottagandet av din vara. Vid retur skall produkt samt förpackning returneras i oförändrat skick.

RETURADRESS: Fårabäcksvägen 31, 212 91 Malmö

OBS! Tänk på att INTE använda silvertejp eller reklamtejp vid retur då det förstör förpackningen. Använd hellre genomskinlig packtejp.

Öppet köp gäller ej specialbeställda varor, varor som anpassats till kunden, tjänster som montering, samt övriga till ordern debiterade kostnader. Vi tycker att det är viktigt att du blir riktigt nöjd med ditt köp.

7. Ej avhämtade paket:
Om Du inte hämtar ut de beställda varorna debiteras du för våra kostnader för frakt, returfrakt samt hanteringskostnad med minst 395 kr. Eventuella krav skickar vi direkt till kronofogden för indrivning.

8. Ångerrätt:
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen meddelar du detta via e-post till DoSmart AB. [email protected] Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds risk och bekostnad. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Retur till DoSmart AB med hänvisning till ångerrätten skall ske inom 7 dagar från ångerfristens sista dag.

Returfrakt debiteras med 40 kronor/kilo inkl. moms. Minimidebitering 85 kronor. Observera att kostnaden för returfrakt kan avvika från den fraktdebitering som görs i webbutikens kassa.

Undantagelse:
Begagnade och demo-ex elscooter omfattas inte av ånger- returrätt pga köp i befintligt skick.

9. Reklamationer:
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Köparen skall vid reklamation efter garantitidens utgång påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Kundtjänst 0760-22 41 90

10. Garanti:
DoSmart AB ger ett (1) års garanti på alla fordon och tillbehör. Garantin täcker eventuella produktionsfel som produkten kan vara behäftad med. Utöver detta gäller tre (3) års reklamationsrätt i enlighet med konsumentköplagen. Undantaget från garantin är slitagedelar såsom däck, slangar, bromsdetaljer, vajrar, batterier och glödlampor. Slitagedelar levereras med sex (6) månaders funktionsgaranti med undantag för vad som kan anses som normal förslitning. Spara alltid faktura för att garantin skall gälla.
Vid eventuell reklamation, kontakta DoSmart
via E-post eller  Kundtjänst 0760-22 41 90

11. Ansvar för produktfel och användning:
DoSmart AB äger inget ansvar för fel eller produktansvar och svarar ej för direkta eller indirekta skador, extrakostnader och extraarbete i samband med försålda varors användning. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

12. Transportskada:
Skadat gods anmäls omgående till transportören samt till oss. Vid leverans skall emballage besiktigas och eventuella skador meddelas till chauffören och skriftligen noteras på fraktsedeln innan denna signeras. Dolda fraktskador skall rapporteras inom 3 dagar från mottagandet. Varken gods eller emballage får kasseras innan ni har fått ett godkännande från oss.

13. Information:
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer och DoSmart AB kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Vi tillhandahåller ett komplett reservdelssortiment till alla våra produkter.

14. Tvist:
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist med företag avgörs som regel i domstol.

15. Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från DoSmart AB, som gör att DoSmart AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att DoSmart AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

16. Montering
Från och med den 1 augusti 2018 säljs alla våra elscooter monterade och kontrollerade. Vi vet med erfarenhet att om man är rörelsehindrad eller av andra anledningar har svårt att montera komponenter så är monterad elscooter det bästa. Detta som en trygghet för er kunder samt göra det lättare vid garanti frågor. Vår city elscooter väger 35 Kg och det krävs bland annat att man kan lyfta den för att klara montera ihop framhjul och ståplatta med batteri. Så nu ingår uppackning, montering, laddning och kontroll av batteri, ny paketering o den extra frakt för skrymmande gods.